ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png6.png9.png0.png4.png2.png
Today7
Yesterday63
This week7
This month2117
Total269042

Who Is Online

1
Online
วันจันทร์, 24 กันยายน 2561 03:19
Powered by CoalaWeb

1 พฤษภาคม 2561 การจัดประชุมชี้แจงโครงการเพื่ออธิบายถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำคำขอ ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน..

ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 อาจารย์ชัยศิริ หลวงแนม อาจารย์ชน ยี่นาง อาจารย์เกรียงไกร ดวงขจร อาจารย์ดร.อ่อนละมี กมลอินทร์ อาจารย์ดุริวัฒน์ ตาไธสง คณาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ซึ่งเป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำคำขอและควบคุมภายในสินค้าสิ่งบ่งชี้ทาภูมิศาสตร์(GI)สินค้าเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ได้เข้าร่วมการจัดประชุมชี้แจงโครงการเพื่ออธิบายถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำคำขอ ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานให้กับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินการจำหน่ายสินค้าเครื่องปั้นดินเผาให้ได้มาตราฐานสินค้าบ่งชี้ทางภูมศาสตร์ไทย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลด่านเกวียน ต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
ceramic 1
ceramic 2

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/