ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png7.png6.png8.png3.png0.png
Today13
Yesterday103
This week733
This month1597
Total276830

Who Is Online

3
Online
วันอาทิตย์, 16 ธันวาคม 2561 04:14
Powered by CoalaWeb

๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้...

คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยได้รับการตอนรับและแนะนำแนวทางในการบริหารงานหลักสูตรจากท่าน คณบดีอาจารย์สุเทพ จันทน โดยได้นำเยี่ยมชมสถานที่เพื่อเปรียบเทียบและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดบรรยากาศในการเรียนการสอน จากนั้นได้เดินทางต่อไปที่ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ เพื่อศึกษา ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การสร้างแรงบันดาลใจ และการใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ในกระบวนการผลิตเซรามิกส์ ณ ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ จังหวัด ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
CERAMIC180561 1
CERAMIC180561 3
CERAMIC180561 4
CERAMIC180561 2

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/