ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png6.png2.png8.png2.png5.png
Today103
Yesterday96
This week199
This month1539
Total262825

Who Is Online

3
Online
วันอังคาร, 17 กรกฎาคม 2561 22:51
Powered by CoalaWeb

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวางแผนการขนส่งสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์”รุ่นที่ ๒

ด้วย หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การวางแผนการขนส่งสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์”รุ่นที่ ๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ (๒๗.๐๓.๑๐) อาคาร ๒๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เข้าร่วมอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจการวางแผนการขนส่งสินค้าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และใช้คอมพิวเตอร์ในการวางแผนการขนส่งสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นกิจกรรมเชิงบริการวิชาการแบบสร้างรายได้ มีบุคลากรผู้สนใจจากภายนอกเข้าร่วมอบรม จำนวน ๑๙ คน ค่าลงทะเบียนคนละ ๓๐๐ บาท เป็นค่าลงทะเบียนในครั้งนี้ทั้งสิ้น ๕,๗๐๐ บาท ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ในการปฏิบัติงาน โดยวัดระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ที่ระดับ ๔.๑๒ และมีความต้องการให้จัดโครงการอบรมในลักษณะนี้ต่อไป
im06-2561 1
im06-2561 2
im06-2561 3
im06-2561 4

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/