ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png8.png3.png3.png8.png3.png
Today81
Yesterday127
This week542
This month2171
Total283383

Who Is Online

3
Online
วันศุกร์, 22 กุมภาพันธ์ 2562 16:50
Powered by CoalaWeb

18-20 กรกฏาคม 2561 กิจกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว อารยธรรมอีสานใต้ เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้บุคลากรในชุมชน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว อารยธรรมอีสานใต้ เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้บุคลากรในชุมชน ให้สามารถตอบสนองการพัฒนาขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ที่มีอัตลักษณ์ ในเขตอารยธรรมอีสานใต้ ได้เชิญอาจารย์ เกรียงไกร ดวงขจร อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ เป็นวิทยากรในระหว่างวันที่ 18-20 กรกฏาคม 2561 ณ ชุมชนการท่องเที่ยวบ้านช่างปี่ อำเภอศรีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ชุมชนการท่องเที่ยววัดจำปา บ้านหัวนา จังหวัดศรีษะเกษ ชุมชนการท่องเที่ยวบ้านเจริญสุข จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และตราสินค้า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
ceramic072561 1
ceramic072561 2
ceramic072561 3

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/