ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png5.png5.png4.png3.png5.png
Today3
Yesterday8
This week46
This month210
Total255435

Who Is Online

1
Online
วันศุกร์, 23 มีนาคม 2561 08:48
Powered by CoalaWeb

การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
6 มีนาคม2558 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างศึกษาดูงาน ณ โครงการ The Base Height Korat และโครงการ The Space Condo จังหวัดนครราชสีมา 604
25-27 กุมภาพันธ์2558 อบรมเตรียมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 3 สาขาอาชีพ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 5 นครราชสีมา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 710
28 กุมภาพันธ์2558 ประชุมระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมคอนเวชั่น โรงแรมเซนทารา 476
16-20กุมภาพันธ์2558 โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้สอนด้านวิศวกรรมจัดการระบบขนส่งทางราง ในหัวข้อ Railway Operation, Planning and Control 674
16-18 กุมภาพันธ์ 2558 อาจารย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมโครงการค่ายศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 758
11กุมภาพันธ์2558สำรวจความต้องการรับบริการวิชาการของท้องถิ่น ณ โรงงานปลาส้มแม่เตี้ยอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1747
9-10 กุมภาพันธ์2558 ศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านการออกแบบในหัวข้อ “ถอดรหัสการพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิถีไทยสู่สากล” 700
2-3 กุมภาพันธ์2558 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับตัวบ่งชี้ตัวใหม่ 560
30มกราคม2558 โครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านการออกแบบระดับนานาชาติพหุภาคีอีสาน ครั้งที่ 2 543
โครงการอบรมเสริมทักษะ โปรแกรมออกแบบสถาปัตยกรรมประเภท BIM 661
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยทางด้านเซรามิก 620
อบรมการบริหารงานธุรการแนวใหม่และการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 844
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 605
BANGKOK CLAY CONNECTIONS CONTESTเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557ที่ Hof Art Space 2448
เข้าร่วมอบรมสัมมนา และเยี่ยมชมนิทรรศการเผยแพร่งานวิจัยในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 Thailand Research EXPO 2014" 625
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 664
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับประเทศ นักศึกษาโปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับประเทศ 2800
โครงการสร้างอัตลักษณ์เพื่อพัฒนาบัณฑิตด้านการใช้งานภาษาอังกฤษ ครั้งที่2 วันที่24/4/2557 745
อบรมปฏิบัติการจัดทำรายงานประเมินตนเอง ระดับโปรแกรมวิชา ครั้งที่1/2557 (4เมษายน 2557) 707
วันที่24 มีนาคม 2557 อบรมการดำเนินการตามมตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 2616

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/