ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png5.png9.png6.png5.png2.png
Today60
Yesterday109
This week60
This month1979
Total259652

Who Is Online

1
Online
วันจันทร์, 18 มิถุนายน 2561 11:26
Powered by CoalaWeb

การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
2-3 เมษายน2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualification Register : TQR) 740
15-19 มีนาคม2558 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือและศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ตามคำเชิญจากประธานสภาคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 538
24มีนาคม2558 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ศึกษาดูงาน ณ โรงงานเซรามิกส์ “เถ้า ฮง ไถ่” จังหวัดราชบุรี 572
20มีนาคม2558 โปรแกรมวิชาการจัดการอุตสาหกรรมศึกษาดูงาน ด้านการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการบริหารในด้านการจัดทำหลักสูตรการบริหารงานงบประมาณ 517
16-18มีนาคม2558 อาจารย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร โครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรม (CPOT) 724
6 มีนาคม2558 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง ดีโอไอ-ไทยแลนด์ (DOI-Thailand) 536
6 มีนาคม2558 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างศึกษาดูงาน ณ โครงการ The Base Height Korat และโครงการ The Space Condo จังหวัดนครราชสีมา 605
25-27 กุมภาพันธ์2558 อบรมเตรียมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 3 สาขาอาชีพ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 5 นครราชสีมา อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 715
28 กุมภาพันธ์2558 ประชุมระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมคอนเวชั่น โรงแรมเซนทารา 478
16-20กุมภาพันธ์2558 โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้สอนด้านวิศวกรรมจัดการระบบขนส่งทางราง ในหัวข้อ Railway Operation, Planning and Control 676
16-18 กุมภาพันธ์ 2558 อาจารย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมโครงการค่ายศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 2 760
11กุมภาพันธ์2558สำรวจความต้องการรับบริการวิชาการของท้องถิ่น ณ โรงงานปลาส้มแม่เตี้ยอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1752
9-10 กุมภาพันธ์2558 ศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านการออกแบบในหัวข้อ “ถอดรหัสการพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิถีไทยสู่สากล” 701
2-3 กุมภาพันธ์2558 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับตัวบ่งชี้ตัวใหม่ 561
30มกราคม2558 โครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านการออกแบบระดับนานาชาติพหุภาคีอีสาน ครั้งที่ 2 545
โครงการอบรมเสริมทักษะ โปรแกรมออกแบบสถาปัตยกรรมประเภท BIM 662
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยทางด้านเซรามิก 622
อบรมการบริหารงานธุรการแนวใหม่และการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 845
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 606
BANGKOK CLAY CONNECTIONS CONTESTเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557ที่ Hof Art Space 2508
เข้าร่วมอบรมสัมมนา และเยี่ยมชมนิทรรศการเผยแพร่งานวิจัยในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 Thailand Research EXPO 2014" 626
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 667
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับประเทศ นักศึกษาโปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับประเทศ 2848
โครงการสร้างอัตลักษณ์เพื่อพัฒนาบัณฑิตด้านการใช้งานภาษาอังกฤษ ครั้งที่2 วันที่24/4/2557 747
อบรมปฏิบัติการจัดทำรายงานประเมินตนเอง ระดับโปรแกรมวิชา ครั้งที่1/2557 (4เมษายน 2557) 708

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/