ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png7.png7.png1.png1.png9.png
Today79
Yesterday124
This week203
This month1886
Total277119

Who Is Online

1
Online
วันอังคาร, 18 ธันวาคม 2561 16:41
Powered by CoalaWeb

การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
11กุมภาพันธ์2558สำรวจความต้องการรับบริการวิชาการของท้องถิ่น ณ โรงงานปลาส้มแม่เตี้ยอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1777
9-10 กุมภาพันธ์2558 ศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านการออกแบบในหัวข้อ “ถอดรหัสการพัฒนาผลิตภัณฑ์ วิถีไทยสู่สากล” 716
2-3 กุมภาพันธ์2558 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพภายใน เพื่อรองรับตัวบ่งชี้ตัวใหม่ 575
30มกราคม2558 โครงการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านการออกแบบระดับนานาชาติพหุภาคีอีสาน ครั้งที่ 2 580
โครงการอบรมเสริมทักษะ โปรแกรมออกแบบสถาปัตยกรรมประเภท BIM 695
โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยทางด้านเซรามิก 635
อบรมการบริหารงานธุรการแนวใหม่และการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 857
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช 620
BANGKOK CLAY CONNECTIONS CONTESTเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557ที่ Hof Art Space 2645
เข้าร่วมอบรมสัมมนา และเยี่ยมชมนิทรรศการเผยแพร่งานวิจัยในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 Thailand Research EXPO 2014" 681
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 724
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับประเทศ นักศึกษาโปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับประเทศ 2982
โครงการสร้างอัตลักษณ์เพื่อพัฒนาบัณฑิตด้านการใช้งานภาษาอังกฤษ ครั้งที่2 วันที่24/4/2557 793
อบรมปฏิบัติการจัดทำรายงานประเมินตนเอง ระดับโปรแกรมวิชา ครั้งที่1/2557 (4เมษายน 2557) 717
วันที่24 มีนาคม 2557 อบรมการดำเนินการตามมตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 2767
โครงการสร้างอัตลักษณ์เพื่อพัฒนาบัณฑิตด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 692
สนทนาแลกเปลี่ยนถ่ายทอดถอดความรู้และประสบการณ์การฝึกงาน 729
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่ผ่านการประเมินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่น 772

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/