ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png7.png9.png7.png4.png8.png
Today70
Yesterday100
This week240
This month1333
Total279748

Who Is Online

3
Online
วันพุธ, 16 มกราคม 2562 13:58
Powered by CoalaWeb

การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
8 มีนาคม 2560 สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง หลักและวิธีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน 244
สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ ๒๕๖๐ (Korat International Art and Culture Festival 2017) 399
30 มกราคม 2560 สาขาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดงานเสวนาวิชาการ คุยเรื่องดิน ถิ่นโคราช ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลด่านเกวียน อ.โชคชัย 312
18มกราคม2560 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดสัมนา เรื่อง การให้ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกลุ่มผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง (คอนกรีตและเหล็ก) 371
30 มกราคม 2560 โครงการปฐมนิเนศฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ภาคปกติ ปีการศึกษาที่ 2/2559 325
29 พฤษจิกายน 2559 บริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด“โครงการความร่วมมือเพื่อสร้างนวัตกรรมทางด้านสถาปัตยกรรม พฤกษา-จุฬาฯ”หรือ PRUKSA-CHULA: ARchitectural Innovation SynTax ( ARIST)” 320
งานวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรรม จัดโครงการผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการหน้าใหม่ ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2560 เวลา 16.30-19.00 น ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี29.2.2 356
Thailand Friendly Design Expo 2016 “มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล” 324
อาจารย์ชัยศิริ หลวงแนม บุคลากรสายวิชาการ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นในด้านวิทยาศาสตร์ 407
นักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 หลักสูตรสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมโครงการบ้านจัดสรร สราญสิริ นครราชสีมา โดยมีวิศวกรและผู้ดูแลโครงการ นำเยี่ยมชม 384
นักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 หลักสูตรสถาปัตยกรรม รายวิชา ก่อสร้างอาคาร 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมโครงการเทอร์มินอล ทเวนตี้วัน โคราช (Terminal 21 Korat) 452
9 พฤศจิการยน 2559 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ โดยคณาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาได้จัดโครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์..>> 365
31 ตุลาคม 2559 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ นำนักศึกชั้นปีที่ 2 ศึกษาค้นคว้าและวิเคาระห์ผลิตภัณฑ์ เครื่องปั้นดินเผา 341
23กันยายน2559 คณาจารย์โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมความร่วมมือระหว่าง 8 สถาบัน โฮมภูมิ 3 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 412
23 สิงหาคม - 4 กันยายน 2559 นักศึกษาโปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผังเมืองและสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 7 411
โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร่วมกับนิตยสารบ้านและสวน และ นิตยสาร room จัดโครงการบรรยายให้ความรู้เชิงวิชาการ ให้ความรู้ภายใต้หัวข้อ“Design Trends ๒๐๑๖” 505
5 กันยายน - 7 กันยายน 2559 ปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ได้จัดโครงการวิชาการและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้วยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน 356
15 สิงหาคม 2559 อาจารย์และนักศึกษา โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรให้ความรู้เซรามิกส์เบื้องต้น ที่จะมีกิจกรรมการขึ้นรูปด้วยการหล่อ การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 567
25-26 กรฎาคม 2559 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมเป็นเครือข่ายจัดการประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่7 ประจำปี 2559 694
18-19พฤษภาคม 2559โปรแกรมสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสถาปัตยกรรมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 646
วันที่ 27 มิ.ย. 59 เวลา 10.00 - 14.00 น.การอบมเชิงปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลระบบ CHE QA 3D ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 421
23 มิถุนายน 2559 อาจารย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างฯ เข้าร่วมการอบรมเชิงวิชาการ : การวิบัติของอาคารและการออกแบบระบบพื้น Post Tension Slab 437
โครงการการศึกษาดูงานและการประชุมปรับแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้นระหว่างวันที่ ๒ - ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 442
29 เมษายน 2559 โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศึกษาดูงาน งานสถาปนิก’59 อาสาสู่สามัญ (ASA Back to Basic) 767
10 - 11 พฤษภาคม 2559 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด่านเกวียนโดยวิธีการหล่อน้ำดินในแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ 458

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/