ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png5.png5.png4.png3.png5.png
Today3
Yesterday8
This week46
This month210
Total255435

Who Is Online

1
Online
วันศุกร์, 23 มีนาคม 2561 08:51
Powered by CoalaWeb

การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ประเภทเบาที่สุด ครั้งที่ 10... 610
9 เมษายน 2559 งานเสวนาเชิงปฏิบัติการ ทุนทางวัฒนธรรมสู่การพัฒนางานออกแบบร่วมสมัย 735
16 มีนาคม 2559 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมการปั้นเครื่องปั้นดินเผาและพัฒนาอาชีพแก่ผู้สูงอายุ 853
21-22 มกราคม 2559 ณาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรมข้าศึกษาดูงานในโครงการศึกษาดูงานโปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรมประจำปี 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (KCC) จ.ฉะเชิงเทรา 633
5 กุมภาพันธ์ 2559 คณาจารย์โปรแกรมสถาปัตยกรรมเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “เดินหน้าพัฒนาวิชาการทันต่อการท้าทายของโลกในศตวรรษที่ 21” 612
23 กุมภาพันธ์ 2559 ศึกษาดูงานโครงการปรับปรุงภาพลักษณ์ (Renovation) ณ บริษัท ซีนิธ กราฟฟิค จำกัด เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน 636
วันที่ 5-18 มกราคม 2559 โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม ได้จัดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 673
6-8 มกราคม 2559 ประชุมนักวิจัยหน้าใหม่พบเวทีนักวิจัยอาวุธโส จัดโดย สำนักงานสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ณ โรงแรมรีเจนท์ ชะอำ จ.เพชรบุรี 651
7 มกราคม 2559 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง จัดกิจกรรมปฐมนิเนศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 585
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา9.00-12.00 น. การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่1/2559 556
ค่ายศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2559 ค่ายศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 3คณะศิลปกรรมและการออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 909
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ผ่านการคัดเลือกผลงานประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปะหัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 (Innovative Craft Award 2016) 640
8-9 ธันวาคม 2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการตกแต่งและการเผาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา 607
14 ตุลาคม 2558 "รู้รักษ์พลังงาน" จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ เรื่องการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าภายในอาคาร 639
13 สิงหาคม 2558 ร่วมประชุมทางวิชาการ เรื่อง การเตรียมความพร้อม ของสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อให้ได้รับรองจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) และการรับรองมาตรฐานของ Association to Advance Collegiate School of Business (AACSB) 1484
14 กันยายน 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครื่องกำเนิดสัญญาณและการวิเคราะห์สัญญาณ RF ณ ห้องประชุมภูแก้วหลวง ชั้น 2 โรงแรม สีมาธานี 638
ขอแสดงความยินดีกับ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ได้รับรางวัลางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเบาที่สุด 503
1-3 กันยายน 2558 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ ครั้งที่ 10 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 548
11 กันยายน 2558 Design trends 2015 ทิศทางและแนวคิดในการออกแบบปี2015 721
6-7 สิงหาคม 2558 การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2558 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ 563

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/