ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png5.png9.png6.png5.png2.png
Today60
Yesterday109
This week60
This month1979
Total259652

Who Is Online

1
Online
วันจันทร์, 18 มิถุนายน 2561 11:26
Powered by CoalaWeb

การฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน

กรอง
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
18-19พฤษภาคม 2559โปรแกรมสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสถาปัตยกรรมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 588
วันที่ 27 มิ.ย. 59 เวลา 10.00 - 14.00 น.การอบมเชิงปฏิบัติการนำเข้าข้อมูลระบบ CHE QA 3D ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 348
23 มิถุนายน 2559 อาจารย์โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้างฯ เข้าร่วมการอบรมเชิงวิชาการ : การวิบัติของอาคารและการออกแบบระบบพื้น Post Tension Slab 378
โครงการการศึกษาดูงานและการประชุมปรับแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้นระหว่างวันที่ ๒ - ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 384
29 เมษายน 2559 โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศึกษาดูงาน งานสถาปนิก’59 อาสาสู่สามัญ (ASA Back to Basic) 713
10 - 11 พฤษภาคม 2559 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด่านเกวียนโดยวิธีการหล่อน้ำดินในแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ 403
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ประเภทเบาที่สุด ครั้งที่ 10... 620
9 เมษายน 2559 งานเสวนาเชิงปฏิบัติการ ทุนทางวัฒนธรรมสู่การพัฒนางานออกแบบร่วมสมัย 736
16 มีนาคม 2559 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดกิจกรรมการปั้นเครื่องปั้นดินเผาและพัฒนาอาชีพแก่ผู้สูงอายุ 854
21-22 มกราคม 2559 ณาจารย์และนักศึกษาโปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรมข้าศึกษาดูงานในโครงการศึกษาดูงานโปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรมประจำปี 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา (KCC) จ.ฉะเชิงเทรา 635
5 กุมภาพันธ์ 2559 คณาจารย์โปรแกรมสถาปัตยกรรมเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “เดินหน้าพัฒนาวิชาการทันต่อการท้าทายของโลกในศตวรรษที่ 21” 614
23 กุมภาพันธ์ 2559 ศึกษาดูงานโครงการปรับปรุงภาพลักษณ์ (Renovation) ณ บริษัท ซีนิธ กราฟฟิค จำกัด เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียน 637
วันที่ 5-18 มกราคม 2559 โปรแกรมวิชาสถาปัตยกรรม ได้จัดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูชุมชนด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ 674
6-8 มกราคม 2559 ประชุมนักวิจัยหน้าใหม่พบเวทีนักวิจัยอาวุธโส จัดโดย สำนักงานสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ณ โรงแรมรีเจนท์ ชะอำ จ.เพชรบุรี 652
7 มกราคม 2559 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง จัดกิจกรรมปฐมนิเนศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 587
วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา9.00-12.00 น. การประชุมคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่1/2559 559
ค่ายศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2559 ค่ายศิลปะนานาชาติ ครั้งที่ 3คณะศิลปกรรมและการออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 910
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ผ่านการคัดเลือกผลงานประกวดผลิตภัณฑ์ศิลปะหัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 (Innovative Craft Award 2016) 641
8-9 ธันวาคม 2558 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการตกแต่งและการเผาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา 609
14 ตุลาคม 2558 "รู้รักษ์พลังงาน" จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ เรื่องการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าภายในอาคาร 640
13 สิงหาคม 2558 ร่วมประชุมทางวิชาการ เรื่อง การเตรียมความพร้อม ของสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อให้ได้รับรองจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) และการรับรองมาตรฐานของ Association to Advance Collegiate School of Business (AACSB) 1488
14 กันยายน 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เครื่องกำเนิดสัญญาณและการวิเคราะห์สัญญาณ RF ณ ห้องประชุมภูแก้วหลวง ชั้น 2 โรงแรม สีมาธานี 639
ขอแสดงความยินดีกับ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ได้รับรางวัลางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเบาที่สุด 507
1-3 กันยายน 2558 โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์ ครั้งที่ 10 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 550
11 กันยายน 2558 Design trends 2015 ทิศทางและแนวคิดในการออกแบบปี2015 723

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/