ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png7.png1.png4.png6.png1.png
Today1
Yesterday62
This week574
This month1891
Total271461

Who Is Online

3
Online
วันอาทิตย์, 21 ตุลาคม 2561 00:14
Powered by CoalaWeb

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 044255451
งานธุรการ 2900
หัวหน้าสำนักงาน 2921
งานประกันคุณภาพฯ 2920
งานพัสด 2922
งานธุรการ 2924
ห้องประชุม อาคาร 29 ชั้น 2 2926
งานโสตทัศนศึกษา/IT supprot 2932
ห้องคณบดี 2929
หลักสูตรวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1345,1331
ห้อง LAB อิเล็กทรอนิกส์ 2950
ห้อง LAB อิเล็กทรอนิกส์  2911
หลักสูตรวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (อาคาร29 ชั้น1) 2916,2917
หลักสูตรวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (อาคาร 29 ชั้น 4) 2940
หลักสูตรวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2917
หลักสูตรวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ชั้น 3 2930,2931
หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม (อาคารชั่วคราว) 2910
หลักสูตรวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง 2014
ห้อง UPM ก่อสร้าง  2915
หลักสูตรวิชาสถาปัตยกรรม 2960,2961,2962
หลักสูตรวิชาสถาปัตยกรรม 2961
หลักสูตรวิชาสถาปัตยกรรม 2962
หลักสูตรวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 912,2913

เว๊บไซด์เดิม --->>       www.nrru.ac.th/web/techno

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/