ประวัติความเป็นมา ปรัชญา วิสัยทัศ บุคลากร โครงสร้างหน่วยงาน แผนงานคณะ008หมายเลขโทรศัพท์งานวิจัย ติดต่อเรา

 

label1

label2

label3

2.png8.png3.png3.png8.png5.png
Today83
Yesterday127
This week544
This month2173
Total283385

Who Is Online

2
Online
วันศุกร์, 22 กุมภาพันธ์ 2562 17:25
Powered by CoalaWeb

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 044255451
งานธุรการ 2900
หัวหน้าสำนักงาน 2921
งานประกันคุณภาพฯ 2920
งานพัสด 2922
งานธุรการ 2924
ห้องประชุม อาคาร 29 ชั้น 2 2926
งานโสตทัศนศึกษา/IT supprot 2932
ห้องคณบดี 2929
หลักสูตรวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 1345,1331
ห้อง LAB อิเล็กทรอนิกส์ 2950
ห้อง LAB อิเล็กทรอนิกส์  2911
หลักสูตรวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (อาคาร29 ชั้น1) 2916,2917
หลักสูตรวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (อาคาร 29 ชั้น 4) 2940
หลักสูตรวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2917
หลักสูตรวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ชั้น 3 2930,2931
หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรม (อาคารชั่วคราว) 2910
หลักสูตรวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง 2014
ห้อง UPM ก่อสร้าง  2915
หลักสูตรวิชาสถาปัตยกรรม 2960,2961,2962
หลักสูตรวิชาสถาปัตยกรรม 2961
หลักสูตรวิชาสถาปัตยกรรม 2962
หลักสูตรวิชาอุตสาหกรรมศึกษา 912,2913

เว๊บไซด์เดิม --->>       www.nrru.ac.th/web/techno

foot1

Contact Us

044-255451, 044-009009 ต่อ 2932 
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web : www.nrru-techno.com
เวบไซด์เดิม : http://web.nrru.ac.th/web/techno/