ขั้นตอนการเตรียมพร้อมก่อนการเข้าใช้งาน ระบบการสมัครเข้าเรียนต่อในระดับวิชาชีพ และในระดับมหาวิทยาลัย


ให้นักเรียนเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง และดำเนินตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

           - 1. เตรียมบัตรประจำตัวนักเรียน

           - 2. ตรวจสอบเกรดเฉลี่ยนในเทอมที่ 4 และ 5 เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูล

           - 3. เข้าเว็บมหาวิทยาลัยที่เราต้องการสมัคร

           - 4. กรอกรายละเอียดในการสมัคร

           - 5. เลือกคณะ และสาขาที่ต้องการจะเรียนต่อ

           - 6. พิมพ์ใบโอนเงินในการสมัคร

           - 7. ชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคาร

           - 8. รอตรวจสอบผู้ที่มีสิทธิ์สอบ ที่เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย

           - 9. ดำเนินการสอบตามวันเวลาที่ประกาศ

           - หมายเหตุ ให้นักเรียนตรวจสอบวันและเวลาให้แน่ใจ เพื่อประโยชน์ของตนเอง