ข่าวประชาสัมพันธ์

25 พฤศจิกายน 2564 บริษัทเพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิสจากัด ได้บริจาคชิ้นส่วนเครื่องมือตัดในงานอุตสาหกรรม ให้กับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

25 พ.ย. 2564, 13:07