ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ ปรับเปลี่ยนเรียนรู้สู่ทักษะศตวรรษที่ 21

4 ม.ค. 2565, 09:46