ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. -13.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

6 พ.ค. 2565, 15:20