ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏนครราชสีมา ที่ได้รับคัดเลือกเป็น 20 ทีมต้นแบบ

21 มิ.ย. 2565, 17:39