ข่าวประชาสัมพันธ์

วิศวกรสังคมแก้ไขปัญหา ตามกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)ด้วยกลไกเทคโนโลยีและการออกแบบ เพื่อพัฒนาชุมชน

29 ส.ค. 2565, 15:25