ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและการออกแบบ หัวข้อ การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทให้ความร้อนเบื้องต้นสำหรับผู้สูงอายุ

5 มี.ค. 2563, 16:08