ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีและการออกแบบ ห้วข้อ การสร้างแบบจำลองข้อมูลอาคาร ด้วยโปรแกรม autodesk revit

5 มี.ค. 2563, 16:09