ข่าวประชาสัมพันธ์

ดร.สุรชัย วงษ์ฟูเกียรติ ได้รับเกียรติให้เป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานสร้างรถบัสไฟฟ้า ขสมก.

1 ต.ค. 2563, 21:50