ข่าวประชาสัมพันธ์

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และนักศึกษาจิตอาสา ณ จุดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เซ็นทรัลพลาซ่า

28 พ.ค. 2564, 16:53