ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ราชภัฏโคราช สร้างและออกแบบ เครื่องตีกาบตาลพลังงานแสงอาทิตย์ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

24 มิ.ย. 2564, 09:04