ข่าวสารทั่วไป

ชุมนุมหุ่นยนต์ได้เดินทางมาเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการแข่งขันหุ่นยนต์ ณ ส.ส.ท.

15 ม.ค. 2563, 09:49