ข่าวสารทั่วไป

นักศึกษาสาขานวัตกรรมเซรามิกส์นำผลงานเครื่องปั้นดินเผาที่ผลิตได้ตามกระบวนการที่ได้เรียนในรายวิชาผลิตและจำหน่ายสามารถขายได้จริงเพื่อเป็นรายได้ให้แก่นักศึกษา

20 ม.ค. 2563, 11:38