ข่าวสารทั่วไป

พิธีมอบรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม “หุ่นยนต์ในระบบอัตโนมัติสั่งการด้วยระบบ IOT (Industrials Internet of Things)”

28 ส.ค. 2563, 14:06