ข่าวสารทั่วไป

9 กันยายน 2563 ชุมนุมหุ่นยนต์ R-SiBO Club ได้นำหุ่นยนต์ยิงลูกรักบี้ไปโชว์ในงานอบรมปฏิบัติการเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ณ วิทยาลัยช่างกลพาณิชยการนครราชสีมา

9 ก.ย. 2563, 15:55