ข่าวสารทั่วไป

ร่วมเชียร์ ชุมนุมหุ่นยนต์ R-SiBO Club สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม เข้าแข่งขันหุ่นยนต์รายการ CRU ROBOT GAMES 11th

25 ก.ย. 2563, 08:43