ข่าวสารทั่วไป

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ลงพื้นที่ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และนักศึกษาจิตอาสา ณ จุดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เซ็นทรัลพลาซ่า

28 พ.ค. 2564, 16:54