ข่าวสารทั่วไป

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผลิตและส่งมอบตู้ความดันบวก และตู้ความดันลบให้กับ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

10 มิ.ย. 2564, 13:01