ข่าวสารทั่วไป

คณบดี และทีมผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลใ

15 พ.ย. 2564, 11:28