ข่าวสารทั่วไป

บริษัทเพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิสจากัด ได้บริจาคชิ้นส่วนเครื่องมือตัดในงานอุตสาหกรรม ให้กับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

25 พ.ย. 2564, 13:05