ข่าวสารทั่วไป

กิจกรรมโครงการออกค่ายอาสาวิชาการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาสาพัฒนาเพิ่มทักษะอาชีพ ให้ยั่งยืนสู่บวร (บ้าน วัด โรงเรียน)

1 มิ.ย. 2565, 19:50