กิจกรรมนักศึกษา

โครงการบริการวิชาการและบริการชุมชน เรื่อง การแปรรูปพริกและผลิตภัณฑ์จากพริก ณ บ้านหนองจอก ต.หนองพลวง อ.จักราช จ.นครราชสีมา

6 มิ.ย. 2562, 15:00