กิจกรรมนักศึกษา

25 ธันวาคม 2562 สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยควบคุมวินัยจราจร ครั้งที่ 3 ประจาปีการศึกษา 2562 ณ บริเวณชั้น1 อาคาร29

27 ธ.ค. 2562, 09:25