กิจกรรมนักศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม จัดโครงการค่ายพัฒนาประสบการณ์ชีวิตและบริการชุมชน ณ โรงเรียนบ้านยองแยง

14 ส.ค. 2563, 12:12