กิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คว้า 3 รางวัล การแข่งขันทักษะทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า

15 มี.ค. 2564, 15:01