กิจกรรมนักศึกษา

14 กุมภาพันธ์ 2565 พิธีอันเชิญตราพระราชลัญจกร ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

15 ก.พ. 2565, 10:10