ข่าวการฝึกอบรม/การศึกษาดูงาน

25 พฤศจิกายน 2564 บริษัท เพรสซิชั่น ทูลลิ่ง เซอร์วิสจำกัด ได้บริจาคชิ้นส่วนเครื่องมือตัดในงานอุตสาหกรรม

25 พ.ย. 2564, 13:09