ข่าวการฝึกอบรม/การศึกษาดูงาน

คณะะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการความร่วมมือทางวิชาการ ในกิจกรรมแสวงหาความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษาของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ 2565

29 พ.ย. 2564, 20:45