ข่าวการฝึกอบรม/การศึกษาดูงาน

สาขาวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์นครราชสีมา เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อยอดสาขาวิชาช่างยนต์ในอนาคต

29 พ.ย. 2565, 10:20