การร่วมจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา (School Integrated Learning : SIL)
14 Jun 2024

“การร่วมจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา (School Integrated Learning : SIL)”
..
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาศึกษาให้ตรงตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต
เป็นการร่วมจัดการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียน โดยร่วมกันจัดทำหลักสูตร อาจารย์มหาวิทยาลัยและครูร่วมสอนนักศึกษาและนักเรียน นักศึกษาครูได้เรียนรู้และฝึกประสบการณ์วิชาชีพในบริบทจริง #คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม #อุตสาหกรรมศิลป์ #ครูช่างโคราช

ข่าวที่เกี่ยวข้อง https://www.facebook.com/fit.nrru/posts/966981848358521

สรุปภาพกิจกรรม  https://www.youtube.com/watch?v=Iimuz2UVC9Iข่าวที่เกี่ยวข้อง https://www.facebook.com/fit.nrru/posts/966981848358521

สรุปภาพกิจกรรม  https://www.youtube.com/watch?v=Iimuz2UVC9I