กิจกรรมและงานบริการวิชาการ

หลักสูตรวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ได้รับคัดเลือกเป็น 20 ทีมต้นแบบ..

21 มิ.ย. 2565, 17:38