เอกสารสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ดาวน์โหลดเอกสารการดำเนินงานประจำปี


            1. เอกสารสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

            2. เอกสารสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563