กิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ
14 Jun 2024

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเจ้าภาพกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป ในวันพุธที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 07.00 น. ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมภาพกิจกรรมคลิ๊กที่ → https://www.facebook.com/nrrutechno/posts/937957954594244