แผนงานคณะ (แผนปฏิบัติการงบประมาณ แผนปฏิบัติราชการ แผนยุทธศาสตร์..)
14 Jun 2024

แผนปฏิบัติการ งบประมาณ
แผนปฏิบัติการงบประมาณ พ.ศ.2567 (อนุมัติครั้งที่2)
แผนปฏิบัติการงบประมาณ พ.ศ.2567 (อนุมัติครั้งที่1)
แผนปฏิบัติการงบประมาณ พ.ศ.2566 (อนุมัติครั้งที่1)

--------------------------------------------------------------------

แผนปฏิบัติราชการ
ผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2567
ผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2566
แผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2565
แผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. 2564

--------------------------------------------------------------------

แผนยุทธศาสตร์ 
แผนยุทธศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570)

----------------------------------------------------------------------

รายงานประจำปี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รายงานประจำปี 2565
รายงานประจำปี 2563
รายงานประจำปี 2562

------------------------------------------------------------------------