ติดต่อเรา
14 Jun 2024

   สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 29 ชั้น 2

E-mail : technokorat.fit@nrru.ac.th   

งานธุรการ 044 009 009 ต่อ 2924 , งานวิชาการ 044 009009 ต่อ 2900 , งานพัสดุ 044 009009 ต่อ 2922


----  ----

Admin.  044 009 009 ต่อ 2932 

E-mail : sarawut.p@nrru.ac.th

Facebook : www.facebook.com/nrrutechno