สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ร่วมงานนิทรรศการเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน 2567
14 Jun 2024

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ร่วมงานนิทรรศการเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน 2567

สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏนครราชสีมา ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานเครื่องปั้นดินเผาในโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาวิถีชาวดินถิ่นงานปั้นหมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผาประจำปี 2567 ณ บริเวณเทศบาล ตำบลด่านเกวียน  ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและคณะให้เป็นที่รู้จักและเชิญชวนเพื่อการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาต่อไปข่าวที่เกี่ยวข้อง https://www.youtube.com/watch?v=VacihlehJqk