หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมออกบริการวิชาการ เพื่อตรวจสอบ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
14 Jun 2024

วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2567 หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้นำนักศึกษาออกบริการวิชาการ เพื่อตรวจสอบ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และติดตั้งพัดลม ณ โรงเรียนบ้านหมื่นไวย ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยในกิจกรรมนี้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ปฏิบัติงานไฟฟ้า สร้างความภาคภูมิใจและผูกผันกับท้องถิ่น


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง