ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 15
14 Jun 2024

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่  15 Engineering Science Technology and Architecture Conference 2024 วันศุกร์ที่  23 สิงหาคม  2567 ณ อาคาร  50 ปี เทคนิค ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 

(New Update) กำหนดการส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่  15 Engineering Science Technology and Architecture Conference 2024(half past 11)วันศุกร์ที่  23 สิงหาคม  2567 ณ อาคาร  50 ปี เทคนิค ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ส่งบทคัดย่อ บัดนี้ -16 พฤษภาคม 2567  และ ส่งบทความฉบับเต็ม 18 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2567 :  https://www.eng.rmuti.ac.th/estacon2024/?page_id=2596


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
(LINE messenger)ถาม-ตอบ แอดไลน์ :  https://line.me/R/ti/g/b9oXU9TK4r
ผศ.ดร.อดิเรก  จันตะคุณ (081-7290870)
ประวีณา  เนื่องรินทร์ (085-3157625)
โทรศัพท์ 043 283700 กด83120
อีเมล์ : estacon2024.15@gmail.com

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง ..