ขอเชิญชวนบุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมส่งผลงานแนวปฏิบัติที่ดี โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี: FIT NRRU The Best Practice 2024 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
14 Jun 2024

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดการความรู้และมีกิจกรรม/ โครงการที่สนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2567 จึงได้จัดให้มี โครงการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี: FIT NRRU The Best Practice 2024 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จึงขอเชิญชวนบุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมส่งผลงานแนวปฏิบัติที่ดี โดยสามารถศึกษารายละเอียด เกณฑ์การประกวด ตัวอย่างบทความ และ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบทความ ได้ที่ลิงก์ https://rb.gy/meo3m9 หรือศึกษาได้ตาม แผ่นประชาสัมพันธ์ด้านล่าง  ซึ่งผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ ตั้งวันนี้ จนถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ email: nrrufit@gmail.com หรือ Line ID: Suparat.Chai หรือ โทรศัพท์ 044009009 ต่อ 2920 มือถือ 0985860055 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง