ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์AUN-QA คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
14 Jun 2024

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์AUN-QA คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย สงวนสิทธิ์เฉพาะบุคลากรสายวิชาการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR ตามเกณฑ์ AUN-QA (ภาคต่อ) ที่จะมีขึ้นในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 38.5.1 ชั้น 5 อาคาร 38 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สามารถลงทะเบียนที่ปุ่มลงทะเบียนด้านล่าง ตั้งแต่วันนี้ - 20 พฤษภาคม 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ email: technology@nrru.ac.th หรือ Line: Suparat.Chai หรือ โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 2920, 098-5860055